Å leve etter Guds standard er ikke vanskelig…. det er umulig!

Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Guds Ånd står det i Sakarja 4.6 – all den tid vi strever i egen kraft og makt på å leve etter Guds standard ,ender vi bare opp som motløse, men om vi lar Guds Ånd få lede oss i alle ting, vil det umulige bli mulig.

Å elske som Jesus er ikke vanskelig, det er umulig, uten Den Hellige Ånds hjelp. Jesus sier at det viktigste budet er å elske Gud av hele hjerte, sjel og sinn – tett etterfulgt av å elske sin neste som seg selv. De henger sammen de to budene, jo mer vi elsker vi Gud, jo mer elsker vi også Hans skapninger – inkludert oss selv.   Dessverre kommer vi ofte til kort her fordi vi prøver å elske i vår egen kraft, men Gud vil fylle oss med Sin kjærlighet – bytte ut den menneskelige kjærligheten og erstatte den med sin guddommelige kjærlighet. En kjærlighet som overvinner alt, tror alt og håper alt. En kjærlighet som betyr langt mer en Guds nådegaver til oss. Paulus sier – mangler vi kjærligheten, mangler vi alt.

Dessverre har vi så lett for tro at den menneskelige kjærligheten er lik Guds kjærlighet. Vi setter likhetstegn på hva vi definerer som kjærlighet, og Guds kjærlighet. Men det blir et stort skivebom – for til syvende og sist bunner vår menneskelige kjærlighet ut i ren egoisme. Blir ”jeg’et” såret for mange ganger ender vår såkalte kjærlighet opp i hat. Vi vil helst ikke høre det, men er vi ærlige mot oss selv så klarer ikke den menneskelige kjærlighet å håpe alt, tro alt og utholde alt. Hadde Gud forventet at vi skulle elske etter Hans standard med utgangspunkt i vår menneskelige kjærlighet – ja da hadde vi vært ille ute alle mann.

Den samme Ånd og Kjærlighet som Jesus hadde – da han gikk her på jorden – er tilgjengelig for oss, om vi velger å la Hans liv for strømme gjennom oss. Det er en gave, som vi frivillig får når vi velger å ta i mot Jesus som vår Herre. MEN – det er opp til oss om vi skal la den få vokse sterkere i oss. Selv om vi har tatt i mot Jesus og er født på ny – er en ny skapning – , så lever vi fremdeles i denne verden der vårt følelsesregister fort påvirkes. Det er der og da, når hele registeret står i full blomst at vi kan velge: respondere og handle på menneskelig sett, eller som Guds Ord sier. Umulig – vil du kanskje si, men det som er umulig for mennesker er mulig for Gud. De gode nyhetene her er at når vi velger å gjøre det på Guds måte – når valget er gjort -, da kommer Han med kraften. For det er ikke i egen makt, eller kraft vi skal utøve Guds kjærlighet men i Guds Ånd.

Å elske i Guds Ånd vil si at vi går i forbønn for de som irriterer vettet av oss. Har du prøvd å be og velsigne de som irriterer vettet av deg? Det er da du utøver åndelig krigføring på høyt nivå. Husk vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot åndsmaktene i himmelrommet.   Om vi begynner å be for de som irriterer, sårer , skader og forfølger oss, så vil atmosfæren i deg forandres – fordi Den Hellige Ånd får tilgang til å fylle deg med Jesu kjærlighet, som utholder og tåler alt.   Kanskje bønnen først sies gjennom sammenbitte tenner, men gjør det allikevel – for når Guds egen Ånd slipper til så løsner kjevene etter hvert, og noe skjer i deg.

”Jeg ber om at kjærligheten til Gud og mennesker vil vokse, og at dere vil lære å kjenne Gud og klart forstå hvordan dere skal handle..” Fil 1:9 – i den engelske oversettelsen Messenger står det: ”..at dere ikke bare skal elske mye ,men rett og lære å elske passende. Du trenger å bruke hodet og teste dine følelser så din kjærlighet er oppriktig og intelligent og ikke noe sentimentalt utbrudd…”

Lære å elske rett, og passende… etter Guds standard. Her har vi alle noe å strekke oss etter – har du tenkt på det at når Jesus snakker om elske og tilgi dem som forfølger oss, så innebærer det så ufattelig mye mer enn hva vi kanskje tror. Hva vil det si å elske rett og passende?

Har du tenkt over det at å gå i forbønn for de som forfølger deg , handler om å be Gud om ikke tilregne dem uretten de nettopp har gjort deg? Hvor dypt stikker det hos oss? Stefanus ropte ut til Jesus da hans forfølgere steinet ham til døde :”Tilregne dem ikke denne synd!” – ingen anklager å spore. Paulus ba for jødene i sin nød på en slik måte at han ba om at han selv måtte bli utstøtt for deres frelses skyld – de som forfulgte ham. Moses ba om det samme da han gikk i forbønn for folket, som gav han så mye trøbbel – at han selv måtte bli strøket ut av livets bok for deres skyld. De hadde Jesu Ånd på innsiden – de klarte akkurat som Jesus å be for sine forfølgere midt i lidelsene. Det er dette som er rett og godt i Guds øyne – og Han gir oss av Sin kjærlighet om vi velger Hans vei.

Om vi lar Guds Ånd bevege våre hjerter klarer vi å gå i forbønn for våre fiender, i stedet for å ”trøste” oss med ordet at ”hevnen hører Herren til”. Har du tenkt på det at vi ofte misbruker det setningen. Vi tilgir, men trøster oss med at Gud vil hevne uretten. Men har vi virkelig tilgitt da – etter Guds standard? Da Jesus red inn i Jerusalem like før han skulle bli korsfestet – gråt han over byen, fordi de ikke kjente sin besøkelsestid, samtidig som han visste hva de snart ville korsfeste Ham. På korset ropte Han ut ”Far, tilgi dem for de vet ikke hva d gjør” – ikke ett ord om at hevnen hører Herren til. Jesus var fylt Guds kjærlighet – og den samme kjærligheten har Han gjort tilgjengelig for oss om vi bare vil.

Den bønnen som Paulus ba om at vi måtte vokse i kjærlighet er ikke bare et godt råd for det livet vi lever her. Den kjærligheten er faktisk avgjørende for vår evige fremtid sammen med Jesus. Det står videre i Filipperne 1: 10 ”.. da kan dere stå for Gud uten synd og skyld den dagen Kristus kommer igjen. Ja jeg ber om at livet deres skal være fylt av gode gjerninger som blir et resultat av at dere lever i fellesskap med Jesus Kristus…” – Jesus kommer tilbake for å hente de som elsker Ham, de som lever i den første kjærligheten til Ham – og lever vi i den første kjærligheten så får det en påvirkning på relasjonen til vår neste.

del dette innlegget