Alle er skapt i Guds bilde, men ikke alle er Guds barn!

Har du tenkt over det at vi alle – absolutt alle mennesker – er skapt i Guds bilde, men at ikke alle er Guds barn? Men, la meg raskt innskyte: alle har en mulighet til å bli Guds barn. Vi må velge det!

Når jeg snakker om barn, menes ikke de små barn – som Jesus selv sier tilhører himmelens rike. Det er snakk om når vi vokser opp og må foreta et valg. Selv er jeg oppvokst i et kristent hjem og levde på mine foreldres tro. Kanskje det man kan kalle et Guds ”barnebarn”, men Gud har ingen barnebarn, eller nevøer eller nieser for den saks skyld, Han har BARN! Jeg måtte selv ta et valg om følge Jesus. Det tok litt tid, men da jeg ble frelst og født på nytt ble jeg et Guds barn i følge Bibelen. Før det var jeg skapt i Guds bilde, men ikke Guds barn – fordi jeg valgte andre veier.

Syndefallet kom inn og lagde et skille mellom oss og Gud. Men takk Gud for at Han hadde frelsesplanen klar: Jesu forsonte oss med Gud på korset og gjennom å ta i mot Jesus blir vi igjen et Guds barn. Vi blir frelst og født på nytt – det er etter den prosessen vi blir et Guds barn

Johannes 1.12 sier: alle dem som tok i mot Ham gav Han retten til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Videre så står det i vers 13: de er født, ikke av blod, heller ikke av menneskenaturens vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

I Amplified Bible står det at tro er å: holde seg til, stole på, være avhengig av Gud. Det er også mange som tenker at det holder å tro, ferdig med det. Det står at også djevelen tror, og skjelver (Jakob 2.19) – men det hjelper ham lite. Jeg har hele livet trodd, men det var først da jeg i voksen alder tok et bevisst valg om å følge Jesus at jeg ble et ektefødt Guds barn.

Rom 8.14: for så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn!

Her er troen blitt aktiv, man lever ut det man tror. Det en tror er i takt med Guds ord og blir ledet av Guds egen Ånd.

En tro som holder seg til Gud – Guds barn holder seg til Ham, men heldigvis – om vi skulle snuble – er Han trofast å tilgir når vi erkjenner, bekjenner og omvender oss. David var en mann etter Guds hjerte. Det var ikke fordi han gjorde alt rett – overhodet ikke, det var fordi han erkjente sin synd når Gud åpenbarte den for ham. Han forsvarte seg ikke. Han holdt seg ikke til unnskyldninger , nei- han holdt seg til Gud!

En tro som stoler på Gud – Guds barn stoler på Ham i stedet for omstendighetene. Da David møtte Goliat så han jo hvilken kjempe han hadde for seg. Han var jo ikke dum. Goliat hadde klart å skremme hele Israels hær med sine trusler, så hva var det som gjorde David så frimodig? Jo – David stolte på Gud! Han hadde holdt seg til Gud og stolte på Ham. David visste hva Gud hadde gitt ham i oppgave – å bli konge! Det hadde ikke skjedd ennå! Da David stod foran Goliat skjønte han at en av dem måtte dø – alle trodde nok det var David. Men David visste noe annet – han skulle bli konge og det hadde ikke skjedd ennå, så om en av de måtte dø, ja da måtte det bli Goliat. For Goliat hadde ikke noe løfte fra Gud. Husk det om du står ovenfor en Goliat i dag! Har Gud gitt deg et løfte og det ikke har skjedd ennå, og du har holdt deg til Gud og ikke gått bort fra Ham. Ja – da er du dømt til å lykkes, for du har et oppdrag å fullføre. Stol på Gud og ikke omstendighetene.

En tro som er avhengig av Gud – Guds barn er avhengig av Ham! Uten Meg kan dere ingenting gjøre sier Jesus i Johannes 15. Da David skulle kjempe mot Goliat prøvde Saul å putte på ham sin egen rustning og våpen. Sånn menneskelig sett for David – hvilket tilbud! Kongens rustning og våpen tilgjengelig for ham! Men David trengte ikke det tilbudet, han valgte å gjøre seg avhengig av Gud og gikk bare i tro!

Hvor spennende blir ikke troen vår da – Gud barn som vandrer i en tro ledet av Den Hellige Ånd!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *