Artikkel: Aglow årlige nasjonale kvinnekonferanse med Annie Schaug

 

Aglow International Norge   – Et lys i mørket.

Hellig, Hellig, Hellig, lyset er ditt rike…. Toner lovsangen på en grå høstdag ut fra Thon Konferanse Senter i Oslo.  Det er den årlige nasjonale konferansen til Aglow Norge, en del av Aglow International, den største og mest innflytelsesrike kristne kvinnebevegelsen i verden, med grupper i 170 land.  Neste år har organisasjonen 50 års jubileum, som startet ved at fire kvinner kom sammen for å be og lese i Bibelen. I dag er over 17 millioner kvinner i verden i kontakt med Aglow.

”Aglow er et viktig redskap som Gud bruker i vår tid, vår visjon er å bygge kvinners identitet i Kristus” sier Solbjørg Høvset, leder i Aglow Norge.

Organisasjonen er også etablert i Ukraina, og med på konferansen var Aglow-leder og en til fra styret i Ukraina representert. De fortalte om sitt arbeide der besøker kvinner som er innsatt fengsel og

forteller dem om Jesus.  Arbeidet har pågått i 17 år og tusenvis har tatt imot Jesus og blitt frelst og døpt. Nå i september ble 10 kvinner døpt.

Aglow Norge igjen har reist til nordområdene i Russland og har mange ganger hatt konferanser der og oppmuntret Aglow-kvinnene, hjulpet de med russiske bibler og hatt med klær til barn, strikket av kvinner her hjemme i Norge

Årets gjestetaler var Annie Schaug, som kunne fortelle at det var Aglow Norge som oppmuntret henne til å begynne å dele sitt vitnesbyrd.  Som seksåring ble hun gitt inn i det okkulte og opererte med mørkets krefter inntil hun ble frelst, og satt fri som 17 år.  En høyaktuell historie inn i en tid der det råder mye åndelig forvirring,  også innen kristenheten.

Din identitet i Kristus!

Det er et voldsomt angrep på vår identitet i Kristus i dag, sier Annie og fortsetter – de åndelige grensene tøyes og det åpnes for kristen-yoga, mindfulness m.m .   Hvor langt har vi tenkt å strekke strikken?  spør Schaug. – I mangel på Den Hellige Ånd og gudsfrykt, både i våre egne liv og i menigheten, strekker vi grensene  og mister dermed nådegaven til å skjelne ånder – en av de sterkeste åndelige utrustningene vi har blitt gitt av Gud,  svarer hun selv og fortsetter, – vi mister vår identitet i Kristus, åpner for synd i våre liv og vi begynner å operere i åndelige gaver som ikke er av Den Hellige Ånd – sier preget av stort alvor.

Bli ikke overrasket om verden ikke forstår deg, oppmuntrer Annie, som har møtt mye motstand fordi hun står fast på at er Jesus er eneste vei til frelse. Vi lar oss forføre og tror alt som oppleves godt kommer fra Gud.  Alle alternative retninger påberoper seg å gi fred og kjærlighet, men de har hverken Guds fred eller Hans Agape kjærlighet i seg.  Guds kjærlighet er ikke menneskelig, den vendes fort til hat når den såres.  Derimot, Guds kjærlighet tåler alt, utholder alt og håper alt, og har også kraften og beskyttelsen vi trenger for å stå fast i denne tiden.  Da du ble frelst og født på nytt fikk du en autoritet i Kristus og nådegaven til å prøve ånder.   Strekker vi grensene, mister vi evnen til å prøve  åndene, vi blir i stedet for åndene og autoriteten i Kristus stjeles fra oss.  Vi må vokte våre hjerter– er budskapet som forkynnes på Thon Konferansesenter av en entusiastisk forkynner.

Menigheten angripes innenfra og utenfra, sier hun og viser til Matteus 22.29 – og vi farer vill fordi vi ikke kjenner skriftene.  Midt i tidsklemma holder vi på med alt mulig for å finne hvile, men virkelige hvile får vi kun når vi bruker tid i ordet.  Det er betenkelig at vi har tid til å gå på yoga, mindfulness etc., men tid alene med Gud nedprioriteres, sier Annie i en samtale vi fikk etterpå, og hun fortalte hvordan Gud trakk henne til side i sommer.  Hun hadde flere sommerkonferanser hun skulle tale på, men midt i dette talte Gud til henne: ”Jeg vil ha deg for meg selv nå, ring og avlys!” – Det ble en sterk tid der hun igjen fikk innvie sitt legeme som et hellig offer for Gud. Her fikk hun indre fornyelse, styrke og kraft til å stå i det Herren har kalt henne til.  Dette er ytterst nødvendig for alle som vil følge Jesus i denne tiden, er hennes budskap. Bruk tid med Gud, la Hans AGAPE kjærlighet fylle deg med Sin sannhet, indre ro og kunnskap på hjertes dyp. Her finner du styrken til å stå som Kristen, avslutter Annie og sier hun forstår at presset er stort om man vil stå opp for Sannheten. Mange kristne frykter motstanden og velger å strekke sine grenser. Hun utfordres selv på det, men fordi hun bruker tid alene med Gud, verken lar seg strekke eller kompromisser, vokser hennes åndelige utrustning. Annie er en kvinne med identitet i Kristus og med stor autoritet utfordrer hun åndelig bevisstløshet, samtidig som hun med stor glød inspirerer til å innta og holde fast på autoriteten i Kristus, og leve ut fra lysets rike, slik at vi kan være Guds lys i en verden som mørkner fort.

Lørdag ettermiddag var det ”outreach”  i Oslo for de som ville, og  Aglow kvinnene møtte både buddhister, biskoper og andre som fikk høre om Jesus. En ung tidligere norsk muslimsk jente delte på kvelden sitt vitnesbyrd om hvordan Jesus førte henne ut fra mørket til lyset.

Del denne artikkelen