Frihet fra tvil!

Tro er full visshet om det en håper og overbevisning om det en ikke ser. Selve troskapittelet i Bibelen – Hebreerne 11 begynner med denne setningen, deretter følger en oppramsing av alle som trodde Gud. De trodde med en visshet som viste seg i deres gjerninger. De handlet ut fra en visshet på at det Gud hadde sagt var sant.

Full visshet er frihet fra tvil. Veldig interessant med tanke på at tvilen vinner mer og mer rom på den kristne arenaen. En kan ofte høre at tvil er et tegn på at du er sunn, men det har aldri blitt utalt fra Jesu egen munn. Jesus satte mennesker fri fra tvil fordi de så og hørte hva Han gjorde. Nå brukte noen litt lengere tid på å bli fri fra tvil og en av de var en av Jesu disipler: Thomas, som fikk navnet Tvileren Thomas. Men ikke et sted finner du at Jesus pleide deres tvil, nei – Han irettesatte deres tvil satte dem fri fra tvilen!

Det samme ønsker Han for deg og meg, og det fantastiske er at Han selv, som er troens opphavsmann og fullender – Jesus – vil sørge for vekst i vårt trosliv om vi holder fokuset på Ham. Troen kommer av forkynnelsen så da må vi sørge for å gi næring til troen ved å lese Guds Ord, lytte til forkynnelse av Ordet og ikke minst tilbringe tid med Jesus.

Det er interessant å følge disiplenes vandring med Jesus i de årene Han virket på jorden. Det er jo en liten trøst at de også tvilte- er det ikke… eller? Vi leser stadig at de tvilte og var redde., men har du tenkt over at i tvilens ende venter frykten? Da Peter gikk på vannet gikk det greit så lenge han hadde øynene festet på Jesus, men i det han så bølgene – omstendigheten – kom tvilen som raskt endret seg til frykt, og resultatet ble at han sank ned i bølgene av fullkommen vantro. Så derforer det en falsk trøst om vi klapper hverandre på skulderen, forsvarer og rettferdiggjør vår tvil som noe helt naturlig.

Nå skal det også sies at vi ikke kan hindre tvilstanker i å komme, spørsmålet er bare hva vi gjør med dem. Gir vi de næring ved å mate tvilen med alle ”dersom” og tenk om” og diller rundt den, eller stanser vi tvil med Guds Ord?
Vær ærlig innfor Gud, for det er stor forskjell på å bekjenne sin tvil til Jesus og det å snakke sin tvil større til alle og enhver. ”…Hjelp min vantro..” sa guttens far i Markus 9. Jesus lot seg ikke stoppe av farens vantro, men helbredet gutten hans. Når vi går til Jesus med vår tvil og vantro så vil Han erstatte tvil med tro.

La ikke Peters, eller de andre disiplenes tvil gi næring til din tvil. Husk – etter at de fikk Den Hellige Ånd forsvant all tvil, og de de ble alle troshelter , fylt med en urokkelig visshet og de gjorde akkurat det samme som Jesus gjorde, og var det noe Jesus ikke gjorde – så var det å tvile. Slik Jesus var da Han levde på denne jorden, skal vi også være – fri for tvil!

Den Hellige Ånd satte et ”før og etter” i disiplenes liv. På samme måte som Den Hellige Ånd gav disiplene full visshet og overbevisning, vil Han også sørge for at strømmer av visshet og overbevisning fyller vår ånd og påvirke vårt sjelsliv.

Skal du tvile på noe så tvil på din tvil i stedet, alt den gjør er å bygge en mur av usikkerhet rundt deg som hindrer deg i å se Guds verk i ditt liv. Når alt du ser i ditt liv er tvil og vantro mister du troens opphavsmann og fullender av syne. Tiden er inne for å rive ned muren av tvil, bygge og styrke din tro, og handle på Hans tiltale i ditt liv!

One Comment on “Frihet fra tvil!”

  1. Takk for god oppmuntring, og trosstyrkende næring. Vi lever nå i sommertiden med plantene og blomstene våre. Jeg elsker stemorsblomstene mine, for de står der så flotte og frodige, med praktfulle farger og blomstrer. Men trenger ikke tenke på røttene og veksten, bare godt med vann. For de vokser jo slik naturen er laget. Slik er vi også i vårt kristenliv. Gud vil vi skal strutte av energi, flotte og fargerike i vårt virke og karakter. Men mangler vi vann, «henger» vi litt etter i kraft og styrke. Derfor er veksten Gud gir, viktig etter at både Paulus, Apollos og Kefas fikk gitt dem «vann», midt i en vannfattig hverdag. Slik har vi det i Guds hage nå i vårt samfunn. Trenge oss inn i sammenhenger, suge til oss næring i røttene og ta imot alt det «vannet» vi kan få av konferanser og forkynnere nå i sommer – og ferietida. Det tror jeg er av vital betydning. For noen ganger røyner det virkelig på. Det er blitt litt tørt og hardt og leve i en tøff hverdag, når en ikke lar «gartneren» bestemme, passe på en og vanne godt med Guds Ord fra salva predikanter osv. Føler meg litt medtatt nå, og ser fram til sommerens koferanser, og et påfyll av styrke og salvelse, samtidig som jeg får en god sommerferie i godt kristent felleskap. God sommerferie til deg også, og Guds rike velsignelse vidre!❤??

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *