Svingdør av Mirakler!

Boken om Anne Marie Gravdahl «Svingdør av Mirakler» er nå ute til salg.  Jeg har hatt den store glede og ære å få være medforfatter i boken, sammen med Anne Marie Gravdahl.

Få har betydd, og har vært så verdsatt, i Israel som Anne Marie. Hennes engasjement har vært til stor styrke og inspriasjon for nøkkelpersoner i Israel, som igjen har vært av stor betydning for jøder som vender tilbake til Israel. Hun hadde en urokkelig tro på Gud og «diltet» bare etter Jesus, som hun alltid sa.   8 barns mor, lektor og kona til ordføreren, som bare gjorde det Gud  sa. Hun var en helt vanlig – uvanlig dame.  For det er ikke vanlig å reise bak jernteppet, eller inn i lukkede land uten visum. på farefulle oppdrag uten å bli tatt.

Allerede på begynnelsen av 80-tallet reiste hun på oppdrag inn i Sovjet for å hjelpe undergrunnsmenigheter, etterhvert åpnet Gud døren inn mot jødene, og hun ledet den norske operasjonen  i den internasjonale organisasjon «Let my People go», 17 år satt hun som styreleder av Hjelp Jødene Hjem og fra 2007 frem til sin død ledet hun programserien på TV Visjon Norge – Israelkanalen.

Hun levde et liv med Gud i lomma og hennes urokkelig tro og tillit til Gud førte henne inn i et helt uvanlig liv.  Det vil nok ikke bli vanlig for oss å begeve oss innn i lukkede land, men det burde ikke være uvanlig for oss å «dilte etter Jesus», adlyde ham og la Hans planer for våre liv bli oppfylt.

Anne Marie døde 4.april 2016, og helt til det siste var hun fullt delaktig i boken. Hun har selv skrevet, eller fortalt inn på opptaker, sine historier.  Som medforfatter har jeg hentet inn informasjon og historier fra andre aktører i denne boken, samt  skrevet ned intervjuer og samtaler jeg hadde med Anne Marie de to årene vi jobbet sammen og supplert med i kapitlene.

For meg har disse to årene være til stor lærdom og det har skapt en en større lengesel etter å følge Guds plan for mitt liv.  Det var også Anne Marie sitt ønske med denne boken, at du skal bli inspirert til å følge Guds plan med ditt liv.   Dette er også om hvordan bønn og arbeid går hånd i hånd, bønnens beskyttelse .  Hun var en kvinne som har satt sterke spor etter seg og som spilte en viktig rolle i Guds plan med å føre jødene tilbake til Israel.

Boken er gitt ut på Shofar Media (www.shofarmedia.com)  og selges på www.rettbutikk.no

Et kort innblikk fra turen til Aderbajdsjan

Et kort innblikk inn i turen fra Jemen