En berøring av Jesus forandrer alt!

Religion handler om mennesket som strever for å bli god nok for Gud, men livet og relasjonen med Gud handler om å få en berøring av Gud, gjennom Jesus som gav seg selv for at vi skulle lære Gud å kjenne. Bibelen, og historien videre oppover er full av mennesker som har fått en berøring av Jesus.

Du kan lese Bibelen, med menneskelige øyne, og lese en historie bok, men leser du Bibelen med åpenbaring fra Den Hellige Ånd er det ikke lenger en historie bok. Da er det en bok som gir liv i overflod og som åpenbarer Guds tanker og vilje for ditt liv, og faktisk så tennes en lengsel etter å dykke dypere ned i Guds Ord – for å lære Ham mer å kjenne. Men uten Den Hellige Ånd –hvis oppgave blant annet er å åpenbare Jesus – blir det fort noe dødt og kjedelig og hele kristenlivet med bibellesning og bønn blir lett noe strevsomt og en er fort inn i en religiøs sak.

Noe av det nydeligste jeg vet er å høre historier fra mennesker som har fått en berøring av Jesus, og høre om deres liv og vandring med Ham. Hver gang blir det som å lære Jesus mer å kjenne gjennom andre menneskers liv. Å se deres lys i øynene og høre deres begeistring er som å høre Jesu røst og se inn i Hans øyne.

Da jeg fikk en berøring av Jesus – etter å ha trodd på Ham, men ikke kjent Ham, i 35 år. Snudde det livet opp ned. Jeg husker brannen jeg hadde i begynnelsen, den begeistret noen og gjorde andre beklemte – kanskje den siste gruppen kjente ubehaget fordi de kjente igjen en brann de en gang hadde hatt, men nå mistet. Eller at de kanskje aldri hadde opplevd den berøring, men bare hadde en religiøs tilnærming og at en slik begeistring rokket litt ved deres religiøse tro.
Jeg husker så godt en sa til meg ”ja, ja Elisabeth – det roer seg etter hvert, du slår deg nok til ro!” – jeg husker også godt min respons til Jesus da ”å, må aldri denne flammen i hjerte slukne, må den bare bli sterkere”.

Å få en himmelsk berøring av Jesus forandrer alt, en får en personlig smak av Guds kjærlighet og en bare føler seg elsket, bekreftet og trygg. Men å leve i den atmosfæren beror på hvor mye vi er villig til å bruke tid med Jesus og invitere Han inn på alle områder i livet vårt. Jeg husker så godt, det har brent seg fast i hjertet mitt, hva som ble sagt i begravelsen til Emanuel Minos. Da familien var samlet på dødsleiet hadde han sagt til dem: sørg for at dere når frem!” Kanskje du tenker: hvordan? – det er ikke snakk om å gjøre seg fortjent til det – da blir det lovisk og religiøst – det handler om å holde seg nær til Ham. Hver dag består av valg, vi kan velge Jesus først eller andre ting vi mener er viktige. Men velger vi bort Jesus får det konsekvenser. Gud gjør ikke forskjell på folk, men vi utgjør forskjellen på vår relasjon med Ham, ut fra hva vi velger. Det er faktisk ikke bare et godt forslag, men en befaling fra Gud. For Han som vil at vi alle skal bli frelst, vil også at vi alle – ikke bare kjenner Ham, men er kjent av Ham. For en dag kommer Han igjen for å hente Sine – de Han kjenner!

Vi kan velge hvor nær vi vil stå Jesus. Vi kan velge å være blant de tusenvis av mennesker som fikk høre forkynnelsen og opplevde undere. Eller vi kan velge å være blant de 70 som Han sendte ut for å gjøre Hans gjerninger, eller blant de 12 disiplene Han trente til å bli disipler. Blant de 12 hadde Jesus 3 som stod Ham nærmere – Peter, Jakob og Johannes, og blant de tre var det Johannes som stod Ham aller nærmest. Johannes omtaler seg selv som: ”jeg er disippelen som Jesus elsker”. Var det fordi Jesus gjorde forskjell på menneskene? – Nei, men fordi menneskene responderte forskjellig på berøringen de fikk fra Jesus. Alle hadde de fått en berøring – på en eller annen måte – men ikke alle responderte som Johannes.

Johannes sier: ”Vi elsker Ham fordi Han elsket oss først”. Johannes – som blir kalt kjærlighetens apostel var faktisk den eneste som ble stående ved korset, sammen med kvinnene, da Jesus ble korsfestet. De andre flyktet i redsel, men Johannes stod der, nær Sin Mester. Det er fordi den kjærligheten Jesus produserer i oss – tåler alt, håper alt og tror alt. Den søker ikke sitt eget. Johannes hadde Jesus som sentrum i sitt liv.

Peter – som var blant de nærmeste, hadde fremdeles seg selv i sentrum av sitt liv. Derfor sviktet han og frykten tok overhånd da presset økte. Men heldigvis, Peter valgte rett etterpå og fikk en ny berøring av Jesus. Det er alltid en ny berøring å få fra Jesus om vi omvender oss og søker Ham.

Vi må faktisk daglig søke Jesus og Guds nærvær, hvis ikke dør Den Hellige Ånds ild i våre hjerter. Bønnen jeg ba for 15 år siden – om at ilden aldri måtte slokne – har Han besvart. Betyr det at det alltid har vært lett? – Nei, det har opp gjennom vært tider av kamper og tider av lyst til å søke andre ting en Guds Rike først. Men da har Den Hellige Ånd vært der og minnet meg på bønnen ved å si: ”jeg er her, hvor er du?”, og da kommer man på sporet igjen. Om ilden har avtatt så er det ikke fordi Gud har forlatt arenaen i mitt liv, men fordi jeg har prioritert annerledes, men takk Gud for at Han er er nådig og setter ”himmel og jord” i bevegelse for å få vår oppmerksomhet. Og så kan jeg takke Gud for alle prøvelsene, for når jeg ser meg i bakspeilet var det der de sterkeste berøringene skjedde.

Hebreerne 3 sier ”I dag om du hører Hans røst, forherd ikke ditt hjerte”..
Gud taler, spørsmålet er bare hva gjør vi med det. Jeg opplever at Gud legger et sterkt trykk på det i dag og det lyder spesielt til alle kristne. Vi har en sjelefiende som har spesialisert seg på slokke ilden i hjertet vårt og om vi ikke er våkne – det er jo ikke for ingenting at Jesus igjen og igjen gjentar til sine disipler: våk og be!

Paulus gjentar i mange av sine brev at vi ikke skal være uvitende om verken tiden vi lever i, eller være uvitende om Guds hemmeligheter. Gud vil at Hans folk skal være bærere av Hans nærvær, Hans visdom, Hans åpenbaring og Hans kjærlighet – ikke for ha det for seg selv, men for å gi det videre til andre. Det begynner med en berøring av Jesus, å bli grepet av Hans kjærlighet. Målet for en slik relasjon er en gang å se Ham ansikt til ansikt og høre Ham si ”Jeg kjenner deg!!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *