For de spesielt interesserte?

Å være spesielt interessert i noe vil si å strekke seg utover normalen i et engasjement. F.eks er du interessert i å gå på ski gjør du det på vinteren når det er snø, men snører du på deg rulleski om sommeren fordi du lengter etter skisesongen vil jeg si du er spesielt interessert. For mange mange år siden hadde jeg to ukers ferie i en seilbåt med strålende sol og blå himmel hver eneste dag. Sommeren etter dro vi igjen ut med båten og været var så absolutt ikke på vår side – i hvert fall ikke etter min mening. Det var stort sett regn, blåst, overskya og ferie ”på skakke” i 2 uker. Mitt båtengasjement var definitivt over, men for båtens eier – som var spesielt interessert, var det bare en opplevelse. Noen vil kalle det sært, andre igjen vil se hvilken styrke det er å være spesielt interessert i å være utpå – uansett vær– for han var en dyktig båtfører som overgikk alle oss andre.

Tar vi en liten titt i det kristne landskapet oppdager man fort at bønn er for spesielt interesserte. Arranger en konsert eller inviter en kjent forkynner og folk kommer strømmende til. Inviter til bønnemøte –og de ”spesielt interesserte” kommer.

Om du sier at du ikke er spesielt interessert i bønn, betyr det at du ikke er spesielt interessert i å snakke med Gud? For det er jo nettopp det bønn er – samtale med Gud. Ikke en monolog, men en dialog med Gud – og det blir best om Han står for «snakkinga». Om vi gjør bønnen til en monolog hvor vi er fullt opptatt av å fortelle Gud om alle våre bekymringer – ja da kan det fort bli tungt og kanskje litt sært å be.

”For Jeg vil føre dem til mitt hellige berg og la dem glede seg i mitt bønnehus… for Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk” Jesaja 56:7-8

Gud er spesielt interessert i bønn, ja Han er så spesielt interessert i bønn at Han kaller Sitt hus et bønnens hus, fordi Han er spesielt interessert i å snakke til oss. Spørsmålet er om vi er spesielt interesserte i å høre hva Han har å si?
Det har alltid fasinert meg at disiplene spurte Jesus ”lær oss å be!”. De hadde sett Jesus reise opp døde, helbrede syke, kaste ut demoner, mette tusenvis av sultne, gå på vannet og forkynne med en autoritet og myndighet som målbandt Fariseerne – gaver vi så ofte verdsetter høyere en å ”bare be”. Da har vi bomma på målet!

Disiplene ble fasinert av Jesu bønneliv fordi Han viste dem en vei og en måte å snakke med Gud på som var helt nytt for dem. Kan det være at vi har stivnet i et religiøst spor og trenger en fornyelse i vårt bønneliv? Da har Bibelen gode nyheter til oss for Gud sier selv at Han vil utøse av bønnens Ånd over våre liv – det er da det begynner å bli spennende å be! Da ber vi ikke lenger til Gud, men vi ber med Gud! Da ber vi ut – akkurat slik Jesus lærte disiplene sine – la din vilje skje, la ditt rike komme. Gud vil at vi skal be Hans vilje og Hans rike inn i enhver situasjon vi møter. Men kan vi vite hva Gud vil da? Ja – ved å søke Ham i Ordet og lytte til Åndens røst! Mine får hører Min røst sier Jesus – og er vi spesielt interessert i å lytte. Dvs å vente på Ham selv om det kan ta litt lenger tid enn hva vi forventet. Om vi er spesielt interessert i å tilbringe tid med Ham vil vi oppleve at vi forvandles til å bli det gjennombruddet vi har bedt om. Vi søker Gud for et gjennombrudd, men Gud søker å gjøre oss til et gjennombrudd – er du spesielt interessert i det?

Vårt viktigste kall er å ha samfunn med Herren gjennom Sønnen, Jesus Kristus (1.Kor 1.9). All den tid vi ikke er spesielt interessert i ha samfunn og fellesskap med Gud må vi ta en åndelig helsesjekk, og omvende oss. Be uavlatelig – sier Paulus. Det er ikke en anbefaling, men en befaling – for det er i fellesskapet med Gud vi lærer Ham å kjenne.
Vi kan kjenne til Gud – det blir fort religion, men å kjenne Gud – er relasjon!

”For Herrens øyne farer over jorden for å kraftig støtte den som har et hjerte som er helt med Ham”

Toppidrettsutøvere som tar den ene medaljen etter den andre gjør det fordi de er spesielt interessert i idretten de utøver. De kalles vinnerskaller – de har det ”ekstra” i seg som tar dem ut av komfortsonen og sørger for at de blir dyktige i det de gjør! De har det ekstra som gjør at de blir stående lenger enn det er behagelig. Gud reiser opp åndelige vinneskaller og Han har gitt oss det ”ekstra”, som ikke er av denne verden- Sin egen Ånd iboende i oss – som vil ta oss ut av komfortsonen og dyktiggjøre oss så vi skal vinne mer enn seier i alle ting!

Må du ha et hjerte som er helt med Ham – et hjerte som er spesielt interessert i Ham. Da er Han spesielt interessert i å støtte deg -ikke bare litt, men KRAFTIG! Det er et løfte til de spesielt interesserte!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *