Gledelig Jul! – Gledens Kraft:

Jesus, Du vendte min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede – (Salme 30:12)

Vi går straks inn i julehøytiden, som står som et symbol på glede, fred og håp.  ”Frykt ikke” sa englene på marken ”Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket” (Lukas 1).  Denne gleden, som er Jesus Kristus – verdens Frelser – kan snu sorg til glede, og det er denne gleden jeg kan feire av et oppriktig hjerte.

Dessverre er det slik at ikke alle gleder seg til julehøytiden vi nå går inn. For mange blir det en tøff og vond tid – men det finnes et håp, det finnes EN som kan bringe sann glede.  Ikke en glede som er basert på lykkelige omstendigheter, men en glede som fyller deg til tross for omstendighetene dine.

Selv er jeg veldig glad i julen, for i tillegg til å minnes Jesus fødsel, er det hygge og tid med familie.  Nå vil du kanskje tenke ”men han ble jo ikke født i desember, men i september” – og det er helt riktig, men nå har vi denne tradisjonen her da. En flott tid til å stoppe opp for å minnes, takke Gud og bruke tid med familie.  Da det gikk opp for meg at Jesus ikke ble født i desember, så endret ikke det gleden over julen og tiden med familien. De verdiene som julen står for burde vi jo ha med oss året rundt.

Det er vel nettopp disse verdiene som gjør at julen også blir så tøff for mange.  Det er ikke alle som har familie, ensomheten er stor, mange har vonde minner og derfor blir julen alt annet enn glede.  Jeg har selv vært der og vet hvor smertefull julen kan bli når alt håp er borte. Julen bare en stor tragedie for 15 år siden; barna mistet pappaen sin og jeg mannen min i selvmord. I årene som fulgte var julen bare en stor smerte, noe jeg bare ønsket å komme meg gjennom høytiden og kunne puste ut når januar kom. Men det fantastiske er at jeg gjennom den prosessen, fikk oppleve kraften som kan snu sorg til gledd- Jesus!  Det står i Jesaja 57.15 at Han bor hos dem som har et sønderknust hjerte, for å gjøre det knuste hjerte levende igjen. Det er en tid for alt, det er en tid for sorg og det er en tid for glede. Om du inviterer Jesus inn i din smerte denne julen, vil det komme en tid da Han vil kle ditt hjerte i glede. Sorgprosesser tar tid og om vi klarer å hvile i at Han har kontroll når smerten råder, vil det komme en dag da Han snur sorg til glede.

Gleden jeg har i dag er ikke bare fordi Han løste meg fra min smerte. En enda større glede er at barna mine er gjenopprettet og i år fikk jeg blomster og et vakkert kort fra de begge der de uttrykte sin takknemlighet for alt som hadde vært bra disse 15 årene. At til tross for det som var smertefullt har de i stedet fokusert på det som har vært positivt og ønsket å feire – på dødsdagen – i stedet for å sørge og være lei seg. All ære til Jesus!  Takken, gleden og feiringen av disse 15 årene går til min Herre: Jesus Kristus som vendte min sorg til glede, tok min sørgedrakt og ombandt meg i glede, fred og takknemlighet.

MEN den største gleden av alt er at jeg har fått fred med Gud for evigheten. Jesus viste meg at mitt største ”problem” var ikke tragedien jeg da stod i, men at jeg ikke hadde fred med Gud, var født på nytt og levde i relasjon med Ham. Jeg hadde ikke livet , det evige liv,  i Gud.  Så det vil for alltid være min største glede: at jeg har navnet mitt skrevet i livets bok. Jeg har begynt på et evighetsliv sammen med Jesus og en dag skal jeg få se Ham som har frelst meg, bevart og gjenopprettet meg og barna, og vendt min sorg til glede – ansikt til ansikt!  Når Han får flytte inn i våre hjerter vil Han gi NYTT LIV til et knust hjerte.

En velsignet julehøytid ønskes deg og dine! Må Jesus bli mer en bare det lille barnet i krybben, må Han flytte inn i ditt hjerte! Og må gleden og freden englene på hyrdemarken forkynte omslutte deg inn i et nytt år, må Han være din glede hver dag – ikke bare i julen!    God Jul!