Hvilken Jesus tror du på?

Denne helgen har jeg hatt den glede av å sitte under en solid bibelforkynnelse med Johnn Hardang, og jeg ønsker å dele noen tanker som kom da jeg satt under forkynnelsen.

Kanskje du tenker – ja, men jeg vet jo hvem Jesus er. Vel, man blir aldri utlært i det for Guds Ord sier selv at Han rommer dybde, høyde, bredde som vi aldri kan fatte.
Det er Den Hellige Ånds oppgave å åpenbare for oss hvem Jesus er og det vil Han fortsette å gjøre inntil vi alle, uansett om vi tror på Ham eller ikke, en dag møter Jesus ansikt til ansikt – enten som vår Herre, Frelser og Konge, eller som vår dommer!

Til mer man ser hvem Jesus er, desto større lengsel får man etter å gå dypere i hvem Jesus er. Har du tenkt på det at for hver nye åpenbaring vi får om Jesus , vil vi forvandles?
Vi kan ikke unngå det, for Den Hellige Ånds oppgave er også å virke fram Jesus i våre liv, i tillegg til å overbevise oss om synd, dom og rettferdighet.

Jesus spurte disiplene: hvem sier dere at jeg er? – Du er Messias, Guds levende Sønn – sa Peter. Det var Den Hellige Ånd som åpenbarte det for Peter, og det er på den åpenbaringen vi også må bygge våre liv og menighet. På Den Hellige Ånds åpenbaring!
Har du tenkt på det – etter å ha hatt et møte med Guds Sønn, er det umulig å forbli den samme? Vi vil automatisk skifte fokus fra oss selv til Ham.

Fariseerne og de Skriftlærde på Jesu tid hadde ikke Den Hellige Ånd og selv om de så alle de tegn og under Han gjorde, og kjente skriften inn og ut, klarte de ikke å kjenne Ham igjen. Hvem er du egentlig? -spurte de Ham stadig. I Johannes kapittel 8 spør de Jesus om det etter at de brakte til Ham kvinnen som var grepet i hor.
-Jeg er den Jeg er! -svarte Jesus, og de reagerte med å ville steine Ham. Har du tenkt på at det svaret må ha satt dem helt ut fordi det var akkurat det samme svaret Moses fikk da han hadde et møte med Gud i den brennende busken. – Jeg Er har sendt deg! – var svaret Moses fikk da han spurte hva han skulle si til Farao.

Her stod Jesus foran Fariseerne og brukte det samme navnet som jødene til da ikke hadde våget å uttale fordi det var for hellig for dem. De æret Gud med sine lepper, men deres hjerter var langt borte fra Ham. De kjente Ham overhodet ikke igjen. Religiøsitet gjør slik med mennesker. Religion har et fravær av Den Hellige Ånds åpenbaring.

Da Jesus gikk her på jorden valgte noen å kalle Ham en god lærer, eller god mann. Andre kalte Ham gal eller demonbesatt. Ingen var nøytrale ovenfor Jesus, Han satte sinnene i kok og enten hyllet de Ham som Messias, eller de ville steine Ham. Det var ingen gråsoner i form av likegyldighet. Så hvem sier du at Han er?
For å sitere C.S Lewis – var det noe Jesus ikke var så var det en god mann, eller god moralsk lærer. Det er umulig å begrense Ham til det, det er rett og slett tåpelig! Hvis Han ikke var Guds Sønn var Han gal, og gale mennesker er ikke gode moralske lærere.

Tar vi en ”fem på gata undersøkelse” i dag om hvem Jesus er, vil vi nok få mange ulike svar. Men vet du, hvem andre mennesker sier at Han er, er ikke interessant. Det som er interessant er å høre hva Jesus sier om seg selv.

Jeg er Livets Brød
Jeg er verdens Lys
Jeg er Døren
Jeg er den gode Hyrde
Jeg er Veien, Sannheten og Livet
Jeg er Oppstandelsen og Livet
Jeg er den JEG ER!

Det fantastiske med Den Hellige Ånd er at når Han åpenbarer dette i din ånd, så flytter hodekunnskapen om Jesus ned i din ånd og blir levende. Som Hans disipler kan vi da gi Livets Brød, Verdens Lys, Døren, Veien, Sannheten, Livet og Oppstandelse videre til andre mennesker. Men det begynner med at vi selv får en personlig erfaring med Jesus.

Vitnesbyrdet om Jesus i ditt liv kan ingen ta fra deg. Fra jeg var liten har jeg lært om Jesus, jeg hadde fått inn kunnskapen, men det var først i voksen alder jeg fikk et vitnesbyrd å gå med, da jeg personlig lærte Ham å kjenne. Det er stor forskjell på å ha kunnskap og det å ha kjennskap til Ham.

Det finnes en historie om en skuespiller som fremførte Salme 23 – den gode hyrde, for et publikum. Han var ingen troende, men på sin teatralske siterte han salme 23 og fikk stor applaus. Etterpå tok han frem på scenen en gammel mann, som tidligere hadde vært hans lærer, og som hadde lært ham denne salmen. Ha ønsket at publikum skulle høre den gamle mannen fremføre Salme 23. Den gamle mannen gjorde så og ikke et øye var tørt i salen etterpå.Det la seg en hellig stillhet over salen. Så sa skuespilleren: – vet dere hva som er forskjell på hans og min fremføring? Jeg kjenner salmen, men han kjenner Hyrden!

Her ligger nøkkelen, å kjenne Hyrden! I en tid hvor både en del troende og ikke troende kommer med forvirrende forkynnelse om hvem Jesus er, er hemmeligheten å holde seg til Ordet og la Ånden åpenbare Bibelens sannheter. Du hører kanskje – det kommer an på hvordan man tolker ordet. Men du, Ordet skal ikke tolkes, det skal åpenbares av Den Hellige Ånd. Uten den åpenbaringen kan vi ende opp som Fariseerne som ikke kjente Ham igjen. Deres kunnskap og innsikt i ordet ble til død for dem uten Den Hellige Ånd.
De hadde stivnet i religiøsitet og Jesus passet bare ikke inn i deres religiøse tankesett og tradisjoner. Passer Jesus inn i hos oss? Må det gjøres noen justeringer? – i så fall blir det ikke Jesus som justerer seg, det blir nok deg og meg! De gode nyhetene er at de justeringene vil føre deg inn i en himmelsk frihet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *