Ingen røyk uten ild, og i Røyken har det begynt å brenne en ild!

Det skjer mye spennende i bygda jeg bor i om dagen – ja faktisk så har Gud svart på bønn som er bedt i årevis av menighetene rundt omkring her; om at Gud må sende vekkelse i bygda. Vi er nok ikke de eneste som har bedt om akkurat det og jeg tror vi skal få se mye spennende skje i fremtiden i landet vårt, samtidig som tidene blir tøffere, men nå er det altså i Røyken det skjer! Et kraftsenter, vekkelsessenter er etablert i Røyken. som jeg tror vil få betydning for hele nasjone – ikke bare bygdene rundt her!

Overskriften på denne bloggen er sitat fra Geir Korneliussen, som sammen med sin Heidi, har inngått leieavtale med Thon Hotels om å leie Røyken Hotel i Hotellveien 2. Stedet har fått navnet Storstua omsorgs og konferansesenter.

Det er allerede 10 uker siden de fikk nøklene og flyttet inn. Sammen med mange gode hjelpere er hotellet nå i drift – det er bare litt over en måned siden det var åpningshelg og da var det 160 på festmiddag med påfølgende møte der ennå flere kom på besøk.

Jeg har hatt den glede å kjenne Heidi og Geir siden 2007 og har også fått være en del av et forkynnerteam på Hallingskarvet, da de drev det.

Nå som de har flyttet til Røyken kjenner jeg et engasjement for å bidra mer og da spesielt å mobilisere til bønn. Derav mitt engasjement hver mandag fra uke 17 – bønnemandag – der vi ber for Storstua og andre saker Gud legger på vårt hjerte.

Videre blir det også undervisning og temakvelder, sang og vitnemøter gjennom hele uken. I helgene skjer det mye fremover med seminarer og møter, så følg med på hva som skjer på www.storstuaok.no

Tilbake til bønn: vi har så lett for å tenke at bønn går forut for det store arbeidet og når det ”store arbeidet” er i gang så er det gjerne bønnen som først blir nedprioritert når oppgavene blir mange og dagene hektiske. Slikt skjer lett i vårt privatliv også – bønnen blir nedprioritert. Tror vi alle kjenner på det til tider – at det blir kamp på bønnelivet vårt.
Det er ikke uten grunn – for bønnelivet er faktisk vårt åndelige åndedrett! Det er der ilden holdes levende! Stopper bønnelivet vårt kveles vi i arbeid og gjøremål , og gleden forsvinner! Det er selvopplevd – men takk Gud for at man lærer underveis av sine feil. Derfor er tid med Gud alene, og i fellesskap med andre viktig.

Bønnen ER det store arbeidet og ikke noe som gjøres i forkant av et stort arbeid. 1 Kor 1.9 sier at vårt viktigste kall er å ha samfunn med Gud, gjennom Sønnen – Jesu Kristus. Altså er ikke tjenesten vi har fått vårt viktigste kall – men å være sammen med Gud! Det er i Hans nærvær Han får gjøre Sitt verk i oss og forvandle oss. Vi blir intime med Gud. Tjenester og kall som følger av dette blir et resultat av å ha vært i Guds nærvær! Vi blir fruktbare med Hans liv som strømmer gjennom oss, vi blir bærere av Hans nærvær og det er den salvelsen som åpner dører og muligheter for at Guds Rike får framgang i våre liv og vår nasjon!

Guds Ord advarer om at det som starter i ånd ikke må fullendes i kjød – da må bønnelivet være intakt i våre liv. Det er da vi går i ferdiglagde gjerninger! Moses snakker også om at ilden på alteret alltid må holdes brennende – at vi må sørge for at den ikke slokner. Hvordan sørger vi for det i våre liv? Jo ved å sette av tid og legge våre liv på altere.

Enten det gjelder eget liv i Gud, eller å holde oppe en tjeneste i bønn –så kjenner jeg en drive for å be! Gud har gjennom årene vist at bønn er relasjon med Ham; det er tider av tilbedelse, det er tider av å proklamere og rive himmelens rike til oss, og det er tider av stillhet innfor Gud så vi kan høre at Han taler! Det finnes ikke en oppskrift på hvordan be rett – bønn er relasjon med Gud, den er dynamisk og levende!
Har du tenkt over det at det var nettopp det disiplene ba Jesus om: lær oss å be! De sa ikke: lær oss å evangelisere, lær oss å gå på vannet, lær oss å vekke opp døde, eller å helbrede eller kaste ut demoner. Nei – de var fasinert av bønnelivet til Jesus, og det var ut fra relasjonen med Sin Far Han gikk ut å helbredet og gjorde godt! Det samme gjelder for oss i dag – det være seg i vårt privatliv eller en tjeneste! Gjør aldri noe uten å ha snakket med din Himmelske Far! Gjør deg tilgjengelig for Ham så vil du oppleve at Han forløser bønnens ånd i ditt hjerte! Da ber du ut det Han har på hjertet og ikke hva du ser i det naturlige!

Ønsker du å være med på bønnemandag på Storstua er du hjertelig velkommen! Det starter kl. 19.00. Du er også velkommen til de andre kveldene på Storstua! Ilden har begynt å brenne i Røyken!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *