Korsets kraft!

”…Jeg vil ikke vite av noe annet blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.”
1.Kor 2.2

Dette verset har i det siste talt veldig til meg. ”…Ham korsfestet.” Jeg opplever Gud vil at vi skal stoppe opp ved korset for en spesiell hensikt. Han vil møte oss der fordi Han har påbegynt et verk i oss som Han skal fullføre.

På korset tok Jesus straffen for våre synder slik at vi kan gå fri. For at vi skal bli fri så kreves det at vi må dø fra oss selv. Det må en bekjennelse og omvendelse til. Alt for Jesu fot jeg legger, er det en sang som heter. Er det ting i livet du trenger å legge fra deg ved korset? David ba: ”Ransak meg Herre og se om jeg er på den rette vei..” Gud er mye mer opptatt av vår utvikling og vekst enn at vi lever innenfor vår komfortsone – sonen som behager oss. Han vil stadig ha oss til korset for å beskjære oss – både for å fri oss fra synd og for å utruste oss til å bære enda mer frukt. Veldig interessant – det står ikke at vi skal bære flere gaver og talenter. Det står at vi skal bære mer frukt (Johannes 15).

Frukten det er snakk om er glede, fred, kjærlighet, utholdenhet, saktmodighet…(Gal 5.22). Det handler om vår personlighet, vår holdning og attityde.. Har vi Åndens frukt, den samme Ånd Jesus hadde? Reagerer vi menneskelig på våre omstendigheter, eller møter vi de med Jesu natur? Hensikten med denne beskjæringen er at Kristus skal vinne skikkelse i oss (Gal 4.19). Mer av Jesus og mindre av meg! Er det områder i livet mitt jeg trenger å vinne seier på? Er det områder i livet mitt som Åndens frukter ikke opererer i? Å ja – hvordan er det med deg?

Husk – det er først når vi kan ha fred og glede midt i prøvelser, tilgi dem som sårer oss og elske våre fiender, at Kristus har vunnet skikkelse i oss!

Du vet, Jesus elsker deg akkurat slik du er, men Han elsker deg for høyt til at du skal forbli slik – Han ønsker å danne og forme deg inn i Sitt bilde. Jesus elsket den rike mannen som spurte hva han måtte gjøre for å få evig liv. Selg alt du eier – sa Jesus, fordi Han visste at dette var et område i livet han ikke var fri på. Den rike mannen klarte ikke det. Det står at han gikk sørgmodig bort, samtidig står det at Jesus hadde ham kjær. Dette har blitt så alvorlig for meg. Jesus kan elske oss – Han elsker jo alle mennesker, men det er vår respons som avgjør om vi skal leve i Ham eller ikke.

Dette er ikke bare et godt forslag eller anbefaling for ”det gode liv”. Nei – det er faktisk en befaling og en nødvendighet for at vi en dag skal kunne stå innfor Gud å høre Jesus si: Jeg kjenner deg! Det dreier seg om din evighet først og fremst, deretter handler det om at du allerede nå kan leve ut det nye livet og vinne seier i alle ting. Det handler om at du skal være bærer av Guds rike i ditt indre. Være bærer av Hans nærvær slik at andre mennesker skal se Jesus i deg, få et møte med Gud og bli frelst og født på nytt.

Vi er kalt til være disipler og for å bli en disippel må vi først dø. Lukas 14.27 sier: ”den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg kan ikke være min disippel.”. Igjen – korset. Vårt kors er å ta vårt liv til Jesus kors daglig, og ved Guds nåde får vi korsets kraft til å bære vårt kors.
Det er snakk om en dødsprosess, om den skal bli rask eller lang og smertefull er opp til oss. Er man tiltalt i en rettssak har man en forsvarsadvokat og har man fått dødsstraff kjemper forsvaret til det siste for å prøve å omgjøre dødsdommen. Hvordan er det med deg – når du står innfor korset, har du en forsvarsadvokat som kjemper til det siste for å holde deg live? I så tilfelle, gi den forsvarsadvokaten sparken. Ellers vil du aldri se hva du trenger å omvende deg fra og ender å gå opp rundt det samme ”fjellet” igjen og igjen.

Hvem kjemper du egentlig imot?
Om vi møter vanskeligheter i livet er vi nok litt for raske til å kalle det angrep og kjemper for å stå djevelen i mot. I noen tilfeller er det faktisk Gud som tar hånd om vårt eget kjøtt, vår vilje og vårt reaksjonsmønster. Det vi ofte kaller kamp er egentlig Gud som virker i oss gjennom beskjæringsprosesser. At anklageren vil bruke den prosessen er det ingen tvil om, derfor er det så viktig at vi i lydighet til Gud ydmyker oss Ham. Går vi til korset med det og får oppleve kosets kraft blir vi satt fri, vinner seier og får Guds autoriteti livet.

Underlegg dere Gud, stå djevelen i mot og han må fly – står det i Jakob 4.7. Det betyr at vi først må underlegge oss Gud, komme til korset og omvende oss. Deretter kan vi stå djevelen i mot og han må fly. For da møter han ikke deg, men Kristus i deg.
Om vi prøver å stå djevelen imot uten å underlegge oss Gud, blir vi gående i en uendelig sirkel av kamp. Det betyr m.a.o at når vi underlegger oss Gud er seieren vår! Dette er en utrolig viktig nøkkel. Har du tenkt på det at da Jesus døde på korset, vant Han den største seier noensinne for denne verden, uten at motstanderen – djevelen – ble imøtegått med et eneste ord?

Noen av de få ordene Jesus sa på korset var: ”Far i dine hender overlater Jeg Min ånd” – overgivelsen til Gud knuste motstanderen en gang for alle. Det samme gjelder oss i dag – overgivelsen til Gud, lydigheten ved korset overvinner fremdeles motstanderen. Så hvor har du ditt fokus? Kjemper du med å forsvare deg til det siste , bruker du all din kraft i å stå djevelen i mot eller overgir du deg i lydighet til Kristus?

Jesus avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da Han viste seg som seierherre over dem på korset – Kol 2.15 Det var på korset alt skjedde og det er ved korset det fremdeles skjer. Der finner du tilgivelse for dine synder, forsoning med Gud slik at du ikke har en evig fortapelse i vente, men istedet et evig liv med Gud – som begynner allerede nå, og du får nåde til å leve det nye livet i Jesus.

La korsets kraft , Jesu seier på korset, bli din personlige seier. Han vant den jo for deg – ikke seg selv. Jesus og Gud har aldri hatt problemer med helvetes krefter, men du og jeg har. Da Jesus ropte ut: det er fullbrakt! Vant Han fullkommen seier for deg, slik at du – i Kristus – kan legge fienden under dine føtter. Det skjer kun ved korset!

One Comment on “Korsets kraft!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *