På frukten skal treet kjennes!

Jeg er vintreet og dere er grenene, den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt – sa Jesus (Joh 15.5). Uten at vi blir fylt med Ånden kan ikke dette skje. Uten Den Hellige Ånd, ingen åndelige frukter. Presser du en sitron får du sitronsaft. Presser du en drue får du druesaft. Presser du en åndsfylt kristen bør du jo få Kristus ut, eller?

Paulus ord i Efeserne 5.18 – bli fylt av Ånden – er ikke bare et godt forslag, det er en befaling og utgjør hele forskjellen. Uten Ånden, som gir relasjonen med Jesus, sitter vi bare igjen med kraftløs religion. Vi sier vi har Jesus i hjerte, og det stemmer jo det – men det er jo fordi vi har fått Hans Ånd. Det er Ånden som bor i våre hjerter og skal åpenbare Jesus, både for oss og gjennom oss. Jesus sitter jo fysisk i himmelen, inntil Faderen gir Ham tegnet til å hente Sin Brud. Inntil da har vi fått Jesu egen Ånd, som pant på vår arv (Ef 1.14), og som skal lede og lære oss i alle ting. Kun på den måten kan vi gå i ferdiglagde gjerninger som Gud på forhånd har gjort klart for oss. Så hvis vi ikke har fått åndsfylden i våre liv og daglig blir fylt av Ham, sitter vi kun igjen med våre menneskelige frukt, styrt av våre følelser og ikke Ånden.

Du blir ikke hest av å stå i en stall og du blir heller ikke kristen av å tilhøre et kirkesamfunn. Du blir en kristen- eller for å si det bibelsk; en Jesu disippel og etterfølger først når du får Den Hellige Ånd. Så mange som er ledet av Guds Ånd er Guds barn (Rom 8.14). Jesus sier også i Johannes 15.5 at uten Meg kan dere ingenting gjøre. Se på Jesu disipler, som fikk 3 år med intens trening og undervisning av Mesteren selv, men det var først da de fikk Den Hellige Ånd på pinsedag at forandringen skjedde og de gikk fryktløse ut og gjorde de samme gjerningene som Jesus hadde gjort. De virket i gavene når Han var med dem, men etter at Jesus hadde vendt tilbake til himmelen og før de fikk Ånden, gjemte de seg i frykt for jødene og ikke et eneste under eller tegn skjedde. Men da Ånden fylte disiplene skjedde en ekstrem indre forvandling. Frykten ble erstattet med en frimodighet og kraft som ingen kunne stoppe. Har du tenkt over at ingen ytre lærdom – selv ikke fra Jesus selv, eller Hans Ord i Skriften – kan gi oss den ekte frukten, kraften og velsignelsen i livet før Den Hellige Ånd får virke i oss?

Har du tenkt over hva Jesus mente da Han sa til disiplene at de skulle gjøre større gjerninger enn å vekke opp døde, helbrede syke, gi mat til tusenvis av mennesker fra en liten matpakke, gå på vannet eller kaste ut demoner? – Jo, å lede mennesker til omvendelse og frelse. Det var først etter pinsen at disiplene talte omvendelsens budskap ved Den Hellige Ånds kraft. Det står at det stakk tilhørerne i hjertet da Peter stod frem, fylt av Den Hellige Ånd og talte slik at 3000 ble frelst. Frukten i Peter ble til frelse og omvendelse for tilhørerne. Hva er større enn å helbrede, vekke opp døde etc.? – Jo, at sjeler blir frelst. Som Jesus sa det til en av de Han helbredet at han måtte gå og forlike seg med Gud så ikke noe verre skulle hende ham.

Disiplene fikk Den Hellige Ånds frukter; kjærlighet, glede, fred, takknemlig, tålmodighet, saktmodighet, utholdenhet. Åndens kraft istandsatte dem som vitner og ambassadører for Jesus og Guds Rike. Det er fantastisk å se på Peter som først var den tøffe fiskeren som stolt lovte å aldri svikte Jesus. Da de grep Jesus i Getsemane var Peter presset og han reagerte med sinne og hogg øret av en soldat. Senere, da Jesus var blitt tatt kom frykten og Peter nektet for at han i det hele tatt kjente Jesus, under presset kom frykten frem. Ren sitronsaft.
Etter at Peter var fylt med Den Hellige Ånd stod han frem og talte til folkemengden. Da han senere ble satt i fengsel og ventet på dødsdommen kom Jesu fred frem i ham, og han sovnet på et steingulv, bundet i lenker, mellom to vakter. Han sov faktisk så hardt at engelen som skulle føre ham ut måtte dytte til ham for å vekke ham. Peter var presset men alt du fikk ut av ham var fred – en åndens frukt.

Da Paulus og Silas satt lenket i fangehull kom det lovsang ut av deres hjerter. De var tatt til fange fordi de hadde skapt uro i byen. Uten Den Hellige Ånd ville de antageligvis ha anklaget hverandre: du skulle ikke sagt ditt og du skulle ikke gjort datt, for da hadde vi ikke havnet her. En frukt av anklagelser hadde vært naturlig. Men fordi de var fylt av Ånden, sang de lovsang så grunnvollene i fengslet rystet, lenkene falt av dem og alle dørene i fengslet føk opp. Vakten ble livredd og ville ta sitt liv, men Paulus stoppet ham og det endte med at vakten ble frelst. Åndens frukt i Paulus og Silas førte til at både vakten og hele hans hus fikk nyte frukten og ble frelst.

Det kan være at du er under press i dag fordi Gud virker frem en prosess i deg ved at Åndens frukt blir synlig, slik at andre kan nyte av frukten av Jesus i ditt liv. Hold blikket på Jesus og ikke omstendighetene, og du vil kjenne at fra ditt indre veller det frem strømmer av levende vann. Åndens frukt i deg kommer til syne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *