Rosh Hashanah – en påminnelse om den kommende og siste Basun!

I dag feirer jødene at de går inn i et nytt år -Rosh Hashanah, også kalt Basunfesten. Du tenker kanskje – hva har de jødiske høytidene med oss å gjøre? – husk, det er ikke jødenes høytider, for Bibelen snakker om Herrens høytider. Det er vår Herre, Jesu – sine høytider.

3:Mos 23:24
”Tal til Israels og si: I den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde hviledag og blåse i trompet til påminnelse og en hellig samling”.

For et par år siden var jeg på besøk hos jødiske venner og satt ute på terrassen deres , i en leilighet i Jerusalem, under Rosh Hashanah og hørte lyden av basunstøt som runget over hele byen. Det ble en mektig påminnelse om basunstøtet som vil skje på Herrens dag.

1 Kor 15:52
”Brått, i et øyeblikk , ved den siste basunen. For basunen skal lyde og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet”

1 Tess 3:16-17
”For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herre. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.”

I 3 Mosebok står det om å blåse i basunen til en hellig samling. Når den siste basun lyder vil de hellige i Kristus, Bruden, føres sammen med Brudgommen. Det er snakk om et himmelsk bryllup. Bibelen snakker om en utvalgt Brud. Den Bruden ble utvalgt på Pinsedag – dagen da menigheten ble født.

Apg 2.1
”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det visste seg for dem tunger likesom av ild, som delte sag og satte seg på hver enkelt av dem.”

Dette skjedde 50 dager etter oppstandelsen. Går vi til Moses og jødene ute i ørkenene så skjedde det noe 50 dager etter utfrielsen fra Egypt. Da viste Guds seg for hele folket og det lød en mektig lyd fra himmelen.

2 Mos 19:16
”…. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en mektig kraftig lyd fra et horn. Da skalv alt folket i leiren…… Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere…”

50 dager etter utfrielsen fra Egypt fikk israels barn loven. Israel ble utvalgt av Gud til å være Hans folk. Han fridde dem ut fra Egypt for at de skulle dra ut i ørkenen for å tilbe Ham. Loven ble skrevet med Guds finger, i ild på steintavler.
50 dager etter oppstandelsen fikk disiplene Den Hellige Ånd. Menigheten ble utvalgt av Gud til å være Jesu Brud. Loven ble skrevet av Gud selv, med ild, inn i disiplenes hjerter. Vi ble frelst fra loven og ved Guds nåde kan vi leve i en intim kjærlighetsrelasjon med Jesus

Gud sier i Esekiel at Han vil at ut vårt steinhjerte og sette inn et kjøtthjerte, at Han vil skrive Sin lov i våre hjerter så vi kan følge Hans Ord. Jesus sa til den samaritanske kvinnen at tiden var inne for at folket skulle tilbe Faderen i Ånd og Sannhet. Det skjer kun ved at vi blir født på nytt og fylt med Den Hellige Ånd. Dermed er vi også utvalgt til å være i de helliges samling – Bruden!

Er du klar for lyden av den siste basun?
Har du tenkt på det at vår respons på utvelgelsen er avgjørende for hvor vi skal tilbringe vår evighet? Ja- Gud har utvalgt oss, men vi må respondere på utvelgelsen ved å etablere en intim relasjon med Jesus. Han kaller oss inn i Sin kjærlighet, er vi villig?

Da israels barn hørte Gud tale fra fjellet, ble de redde og ba Moses være mellommann. Gud måtte tale til folket gjennom et menneske. Det ble starten på deres fall. Har vi skaffet oss noen mellommenn – eller –kvinner? Har vi en intim relasjon med Jesus eller går vi via noen andre. Ingen av de som hørte Gud tale på fjellet kom inn i Løfteslandet – bortsett fra Josva og Kaleb som hadde en annen ånd. Da Moses sendte speiderne ut en del år senere ble de alle , så nær som to stykker, redde på grunn av det de så – kjemper og umulige situasjoner. De hadde ikke lært å kjenne Israels Gud og så omstendighetene ut fra sitt eget perspektiv. Josva og Kaleb kjente Israels Gud og så med helt andre øyne. Det resulterte i at hele generasjonen døde ut. Det var kun Josva og Kaleb som kom inn i Løfteslandet.

Det står at Josva satt i teltåpningen til Tabernakelet – noe som forteller meg at han hadde en personlig relasjon med Gud . Ja – Moses var hans åndelige far, men han hadde likevel en direkte kontakt med Gud.
Gud har satt inn tjenestegavene for å utruste menigheten, men det betyr ikke at vi ikke skal ha en intim relasjon med Gud. Om vi ikke tar til oss av Ordet selv, men i stedet bare hører på forkynnelse fra andre så kan vi fort gå feil.
Da Moses gikk opp på fjellet for å få loven skrevet i tavler erstattet folket Moses med en gullkalv. Fordi de allerede hadde forkastet Guds tilbud om å ha en intimrelasjon med Ham, endte de opp med å danse rundt en gullkalv i stedet. Har vi noen gullkalver vi danser rundt? Tiden er inne for å rense oss fra gullkalver og mellommenn/-kvinner og ta steget rett inn i Jesu armer. Det er kun er, i Jesu armer, at vi klargjøres for å høre den siste basunen og at vi skal bli lik Ham

1.Joh 3:2-3
Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, liksom Han er ren”

De siste tider har det vært helt siden Jesu tid, men vi lever i de siste dager av de siste tider og Basunen kan lyde når som helst. I dag lyder Shofaren i Israel, om ikke lenge lyder Shofaren fra Himmelen over jorden og de som har en intimrelasjon med Kongenes Konge vil høre den!

2 Comments on “Rosh Hashanah – en påminnelse om den kommende og siste Basun!”

  1. SÅ bra Elisabeth!! Herlig og klar, profetisk undervisning fra Herren Selv. Gud velsigne deg, kjære søster i Herren! Kan jeg dele denne? Klem Irene. PS- Ber for deg og Kanal 10, pluss pluss.;-) ;- ) <3 <3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *